ZMSS PRİMLERİNİ GERİ İADE ALMAYI UNUTMAYINIZ

0

ZMSS PRİMLERİNİZİN YARISINI GERİ İSTEMEYİ UNUTMAYINIZ ?

Bilindiği üzere 21.07.2010 tarihinde Resmi Gazete yayınlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1) ile Aile Hekimlerine Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası yaptırma zorunluluğu getirilmiştir.

Bu tebliğde 23 Mayıs 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklik ile   “(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri, yaptıracakları sigorta sözleşmesinin primlerini sigortacıya veya sigorta acentesine ödedikten sonra, ödedikleri prim tutarının yarısını döner sermayesi bulunan kurumlarda döner sermayeden, döner sermayesi bulunmayan kurumlarda kurum bütçesinden geri alır. Geri ödemeler, sigortaya ilişkin poliçe veya sigorta şirketi ya da sigorta acentesinin kaşesini taşıyan prim ödeme makbuzunun bir örneğinin ibrazı üzerine ilgili kurum tarafından en geç otuz gün içinde yapılır.” hükmü getirilmiştir. Bu hükme göre yaptırılan Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta prim tutarının yarısının geri ödenmesi gerekmektedir.

Aşağıda yer alan linkteki 16 nolu dilekçeyi, dilekçeyi doldurup, İl Sağlık Müdürlüğü’ ne vererek, ZMSS prim tutarının yarısını geriye alabilirsiniz.

http://www.ahef.org.tr/Dilekceler/64/Diger_Dilekceler.aspx