Türkiye EKMUD Erişkin Bağışıklama Akademisi

0

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, erişkin risk grubundaki hastaları gören ve erişkin bağışıklaması yapan tüm hekimlere yönelik “Erişkin Bağışıklama Akademisi” düzenliyor. AHEF de akademinin paydaşlarından biri.

“Erişkin Bağışıklama Akademisi” 25-26 Şubat 2017 tarihlerinde Ankara Sheraton Otel’de gerçekleştirilecek. AHEF Yönetim Kurulu Başkanımız Dr. Gürsel Özer de akademiye ve program çerçevesinde düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

Gürsel Özer, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. Dr. İrfan Şencan ile Ekmud’un eski başkanlarından Prof. Dr. İftihar Köksal’ın yöneteceği panelde konuşacak. Özer ile Ekmud Başkanı Prof. Dr. Hürrem Bodur, “Erişkin Bağışıklamasında Sorunlar Çözüm Önerileri ve Paydaşların Rolü” konusunu ele alacak.

Bilindiği üzere enfeksiyon hastalıklarından korunmanın en önemli yolu olan bağışıklama çalışmaları ülkemizde 1930’lu yıllarda başlamış; ancak uzun yıllar boyunca sadece çocuklara yönelik olarak uygulanmıştır. Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, iki yıl önce, ülkemiz için bir ilk olan Erişkin Bağışıklama Rehberini çıkartmıştı. Rehber güncellendi ve genişletildi. Bu çalışmaya destek veren tüm dernekler ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, “Erişkin Bağışıklama Akademisi”nde bir araya gelecek ve erişkin bağışıklama konusunda farkındalığı arttıracak olan rehberin tanıtımı yapılacaktır.