Türk Adaletinden Aile Hekimlerine Güzel Haberler…

0

Sağlık Bakanlığı tarafından hiçbir gerekçesi yokken angarya olarak 2014 Mayıs ayından bu yana Aile Hekimlerine zorla nöbet tutturulmak istenilmektedir.Fazla mesai uygulaması kapsamında önce acillerde başlayan sonra Aile Sağlığı Merkezlerinde devam eden angarya nöbet uygulamasında Balıkesir Aile Hekimleri Derneği tarafından davalar açılmıştır.Nöbet için açılan davalarda Vali Yardımcısının görevlendirme yapamayacağı Bursa Bölge Mahkemesince tescillenmiştir.Daha sonra ise ilçelerde yapılan angarya defin ve adli nöbetlerde TSM ve Kaymakamlıkların görevlendirme yapamayacağı İdare Mahkemesi tarafından karar verilmiştir. Balıkesir Halk Sağlığı Müdürlüğü hukuk bürosunca bölge idareye temyize giden dava sonucu Kaymakamlıkların hiçbir şekilde aile hekimlerine görev veremeyeceği kesinleşmiştir. Aile Hekimleri ancak Vali tarafından 5258 sayılı kanunda belirtilen görevleri dahilinde görevlendirilebilir.