SAHADAN Bİ HABER

0

 

Değerli aile hekimleri;

Son çıkan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği ve İzinler konusunda kişisel fikirlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle THSK ‘nun yeni yönetmelik anlayışının mevcut sorunları çözmek değil yeni sorunlar üretmek ve sürekli yeni angaryalar yüklemek olduğunu bir kez daha gördük.Yaklaşık 6 aydır her platformda AHEF temsilcileri aile hekimlerinin sorunlarını iletti. Ancak sayın Bakanın AHEF yönetim kurulunu toplantıya çağırmasını bile manipülasyon yapan,çıkardığı yönetmelikle bütün beklentileri boşa çıkaran kurum “SAHADAN BİR HABER” olduklarını doğrulamıştır.

İzinler konusunda anayasa mahkemesi kararı ve danıştay kararı açık açık ”özlük haklarını KANUNLA BELİRLEYEBİLİRSİN” demesine rağmen THSK 1.hukuk müşaviri yönetmelikte yürürlükte olan maddelerden bahsederek hukuksal bu argümana trajikomik bir cevap vermektedir.

İzinler konusunda elbette AHEF olarak elimizden gelen her olanağı değerlendirip bu konuda hakkımız olan vekaletsiz ücretli izni savunacağız.

Gelelim spirometre hikayesine; Türkiyede 1.basamakta kullanılmayan, şimdiye kadar kullanılmamış bu malzemeye verilecek her kuruşa yazık olacağı kanaatindeyim. Bir ikinci konu sağlıkta şiddet için kamera sistemi; Türkiye’de 10 yıldır kamera sisteminin olduğu acillerde yıllarca bu sorun çözülememişken buradan nasıl bir beklenti olduğunu anlamış değilim. Sağlıkta şiddetin çözümü kamera değil etkin bir sağlıkta şiddet kanunudur.Bunu defalarca ilettik ve iletmeye devam edeceğiz.

Sonuç itibari ile “SAHADAN Bİ HABER” olanlara tek cevap üretmeye, çalışmaya devam edeceğiz.

Saygılarımla.