Sağlıknet ve Sağlıknet Online Sistemi Performans Hesaplamaları Hk.

0

AHEF’in performans hesaplamaları hakkında müsteşar yardımcısı ve Halk Sağlığı Kurumu düzeyinde yaptığı girişimler olumlu sonuç vermiş ve performansların SağlıkNet’e gönderilen veriler üzerinden hesaplanacağı gün itibariyle resmi olarak duyurulmuştur.

Bakanlık tarafından yapılan duyuruyu ekte bulabileceğiniz gibi, buraya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.