Önceki Sözleşme Dönemlerinden Kalan İzinler Aktarılacak- Dr. Ali Erbaş

0

 

Danıştay 2nci Dairesinin 22/12/2016 günlü E: 2016/12199 sayılı kararı sonrası izinler konusunda yaşanan kafa karışıklığı nedeniyle yapılan farklı uygulamalar, önceki sözleşme döneminden kalan izinlerin aktarımı konusunda da yaşanmaktadır. Halk Sağlığı Müdürlükleri önceki sözleşme dönemlerinden kalan izinleri yeni sözleşme dönemine aktarmamaktadır. Bu durum Hukuka aykırı olup, Danıştay 2nci Dairesi kararı uyarınca önceki sözleşme dönemlerinden kalan izinler yeni sözleşme dönemine aktarılmalıdır. Konu ile alakalı ekte sunduğum talep dilekçesini doldurup Halk Sağlığı Müdürlüklerine gönderebilirsiniz.