Ölümsüzlük İçin İlk Adım: Cryonics

0

Cryonics; doğada bulunan bazı canlıların çok düşük sıcaklıklarda hayatta kalabilmesi mantığından yola çıkılarak gerçekleştirilen bilimsel bir işlemdir.

Cryonicsin Amacı Nedir?

İşlemin esas amacı; ölen veya ölmek üzere olan insan bedeninin çeşitli yollar ile dondurulması ve gelecekte bir tarihte dondurulan bedenlerin uyandırılmasına dayanıyor. Bu şekilde ölüm tarihinde tedavisi bulunamayan hastalıkların uyandırılma tarihinde çözüme kavuşmuş olması ihtimali göz önüne alınarak ölümsüzlüğe varabilecek bir süreç öngörülüyor.

Cryonicsin Tarihçesi Nedir?

İlk olarak altmışlı yıllarda Robert Ettinger tarafından bilimsel bir altyapı ile ortaya atılan ölü bedeni dondurma işlemi, yetmişli yıllarda iyice ilgi görmeye başlamış ve bu dönemde ilk olarak bir Cyronics enstitüsü açılmıştır. Yine Ettinger öncülüğünde kurulan bu enstitüsü 1979 yılında dondurulmuş bedenlerin dondurucu sistemin çökmesi nedeni ile zarar gördüğünün ortaya çıkması yüzünden kapatılmıştır. Cryonics Enstitüsünde dondurulan ilk insan vücudu olan psikoloji profesörü James Bedford dışında dondurulan hiçbir beden kurtarılamamıştır.

Cryonicsin Bilimsel Temeli Nedir?

Cryonics uygulanmaya başladığı ilk dönemlerde yeterince gelişmiş bir teknoloji ile yürütülmediğinden dondurma işlemi sırasında bedendeki hücrelerin büyük bir çoğunluğunun zarar gördüğü yönündeki eleştirilerin hedefi olmuştur. Bu eleştiriler ışığında doksanlı yıllar ile birlikte yeni teknikler uygulanmaya başlanmıştır. Hücrelere zarar vermeyecek kimyasallar ile gerçekleştirilen dondurma işlemini son dönemlerde de organ nakli için kullanılmakta olan camlaştırma tekniği takip etmiştir.

Cryonics Süreci Nasıl İşliyor?

Cryonics işlemi bedeninin dondurulmasını isteyen kişinin günümüzde en güvenilir ve etkin Cryonics şirketi olan ALCOR veya başka bir şirketle anlaşma yapmasının ardından ölümü sonrasında derhal bedeninin dondurulmasını kabul eder. Ölüm gerçekleştirildikten sonra şirket tarafından teslim alınan beden bahsedilen yöntemler ile daha sonra uyandırılmak üzere dondurulur. Bu işlemin bedeli ALCOR şirketi için 150 bin doları bulmaktadır.

Cryonics İle İlgili Diğer İlginç Bilgiler

  • Cryonics işleminde kullanılan kimyasallardan en önemlisi gliseroldur.
  • ABD’de bulunan ALCOR şirketi dışında Rusya’da da KrioRus isimli bir cryonics merkezi bulunmakta olup bu merkezde dört kişinin dondurulmuş olarak saklandığı bilinmektedir.
  • Dr.Paul Segal; köpeğinin bedenini dondurmuş ve sonra köpeği geri getirmiştir. Bu deney cryonics için sağlam bir kanıt olarak kabul görmektedir.