Hiperaktivite Bozukluğu (Dikkat Eksikliği), Hiperaktivitenin Tedavisi

0
Hiperaktivite Bozukluğu (Dikkat Eksikliği), Hiperaktif Çocuk, Hiperaktivite Belirtileri, Hiperaktivitenin Tedavisi
Hiperaktivite belirtileri Nelerdir ?
-Dikkat Eksikliği,
-Aşırı Hareketlilik,
-Ataklık (impulsivite)
-Motor Davranışlarda Bozukluk,
-Bilişsel İşlevlerde Bozukluk,
-Kişilerarası İlişkilerde Bozukluk
-Ruhsal Bozukluk 3-4 yaşlarında belirtiler başlar. Bunlardan bazılarını biraz inceleyelim.
l-) Motor Davranışlarda Bozukluk:
-Aşırı hareketlidir. Yürümeye başladığında dikkat çeker.
-Hareketleri amaca yönelik değildir. Kendine bir hedef belirlemeden sadece hareket etme istemi duyar.
-Durmak yorulmak bilmeden uyarıları takip ederler. Annesi babası peşinde koşturmaktan bitap düşer ama aktif çocuk hiç hız kesmez.
-İnce motor hareketlerdeki koordinasyon bozukluğu ve beceri yetersizliği belirgindir (Düğmelerini ilikleyemez, topu atıp tutamaz).
2-) Bilişsel İşlevlerde Bozukluk:
-Hiperaktif çocukların dikkat süresi kısadır,
-Yoğunlaşma yetisi düşüktür, bir konu bir düşünce üzerinde uzun süre duramaz,
-Zekaları normal olduğu halde, öğrenme güçlüğü ve okul başarısızlığı sıklıkla görülür, bunun sebebi de okulda dersi dinleyememekten kaynaklanmaktadır,
-Bellek ve yönelim yerindedir, -Yargılama bozulabilir, yani yaptıkları hareketlerin sonunu düşünmeden uygulamaya geçerler.
3-) Kişilerarası İlişkilerde Bozukluk Kısa sürede ilişki kurar, sıcak kanlıdırlar fakat arkadaş olamazlar. Arkadaşını rahatsız edecek davranışlarda bulunduğundan arkadaşlığı uzun süre sürdüremezler.
4-) Ruhsal Bozukluk
-Ataktırlar,
-Çabuk uyarılırlar,
-Tehlikeyi kavrayamazlar; kazalara uğramamaları için sıkı bir denetim gerekir,
-Çabuk heyecanlanırlar, coşkulu duruma girebilirler,
-Küçük nedenlerle ağlamalar, tutturmalar, aşırı neşe belirtileri gösterebilirler,
-Engellenmeye dayanma gücü zayıftır. Depresyon ve bunaltı bozukluğu birlikte görülebilir,
-Çoğunda tremor, atetoid hareketler, koordinasyon bozukluğu gibi, nörolojik belirtiler olabilir,
-Bazılarının EEG’lerinde ve Bender-Gestalt Testlerinde bozukluk,
-Zeka testlerinin bazı alt testleri ile ilgili yetersizlik olabilir,
-Erkeklerde 6-10 kat daha fazla, yakın akrabada görülme sıklığı fazladır.
-10 yaştan sonra hareketlilik azalır. Saldırganlık, çalma, karmaşık görülür.
-Davranış ve uyum bozuklukları yetişkin çağda da görülebilir. Hiperaktivitenin Nedenleri Nelerdir?
-Beyinde minimal zedelenme
-Genetik geçiş, prenatal(doğum öncesi), perinatal(doğum sonrası) etmenler önemli rol oynar,
-Kurşun, bakır, çinko, demir gibi eser elementlerin etkileri,
-Frontal lob disfonksiyonu gibi etmenler üzerinde durulmaktadır.
Hiperaktivitenin Tedavisi Nasıldır ?
-Tedavi belirtilere yöneliktir,
-Ailenin tüm bireylerinin katılımı önemlidir, aile hastalık hakkında bilgilendirilmeli, çocuğun davranışlarından haberdar olmalıdırlar,
-Çocuğun gereksinimlerine yatkın, ilgili, sevecen gelişimsel yaşına göre kurallar koyup disiplin uygulayan bunda tutarlı olan aile tutumu çok önemlidir.
-Aileye danışmanlık çocuğa davranış terapisi uygulanabilir.
Sağlıklı ve Mutlu Günler Dileğiyle
Dr. Ahmet Bahadır UÇAR