Gebelik Sırasında İlaç Kullanımı

0

Önemli noktalar

 • Gebelik sırasında kullanılan ilaçlar daima kesin endikasyon olmalıdır. Öte yandan, anne için gerekli bir ilacın reçete edilmesi göz ardı edilmemelidir.
 • Güvenlik profili kanıtlanmış ilaçları yani uzun bir süredir gebelikte kullanılan ilaçları tercih edin.
 • Minimum etkili doz kullanılmalıdır.
 • Aynı prensipler emzirme dönemi için de geçerlidir.
 • Tablo 1en yaygın hastalıkları veya belirtileri ve gebelik dönemine en uygun ilaçları listelemektedir. Bu ilaç önerileri emzirme dönemi için de geçerlidir.
1. Gebelik sırasında tedavi
Hastalık veya durum Gebelik sırasında uygun ilaç Not
Akne
 • Topikal tedavi: benzoyl peroksit, klindamisin, azelaik asit
 • İzotretinoin içeren ilaçlar, güvenilir bir doğum kontrol yöntemi sonlanmadan en az bir ay boyunca kesilmelidir.
Alerji
 • Öncelikle topikal ilaç (kromoglikat, steroid)
 • Sistemik ilaç gerekirse, antihistaminler (levo) setirizin ve (des) loratadine ilk seçeneklerdir.
 • Psödoefedrin içeren ilaçlar önerilmez.
Astım
 • İlk seçenek: inhale kortikosteroidler ve kısa etkili beta2-agonistler
 • Uzun etkili beta-2 agonistler veya lökotrien reseptör antagonistleri ile daha erken iyi terapötik yanıt alınması gebelik döneminde kullanımına devam edilmesini sağlar.
 • Sistemik kortikosteroidler kullanılabilir.
 • Gebelik döneminde astımın uygun tedavisi fetüsün sağlığı açısından da önemlidir.
 • Genellikle, astım tedavisindeki aynı temel ilkeler gebe olan ve olmayan kadınlarda da geçerlidir.
Bakteriyel enfeksiyonlar
 • Penisilinler, penisilin türevleri ve sefalosporinler
 • Nitrofurantoin
 • Klindamisin
 • Makrolidler (eritromisin, azittromisin ve roxitromisin ilk seçeneklerdir)
 • Metronidazol (öncelikle topikal tedavi)
 • Trimetoprim ve sulfa-trimetoprim birinci trimestirde birinci basamak ilaçlar değildir.
 • Tetrasiklinlerden kaçınılmalıdır (ikinci üçüncü trimesterde risk en yüksektir)
 • Fluorokinolonlar özel durumlarda kullanılmalıdır.
Fungal enfeksiyonlar
 • Topikal antifungal ajanlar faydalıdır.
 • Vaginal kandidiyaz öncelikle topikal ajanlarla tedavi edilir, ancakgerekirse tek doz oral flukonazol (150 mg)kullanılabilir.
 • Sistemik antifungal ilaçlar sadece şiddetli durumlarda kullanılmalıdır.
Anthelmintikler (kılkurdu)
 • Pyrvinium embonate
 • Anlamlı sistemik emilim yok
Malarya profilaksisi
 • Klorokin ve proguanil güvenlidir
 • Özel durumlarda meflokin verilebilir.
 • Mümkünse malarya-endemik alanlara seyahatten kaçınılmalıdır.
 • Coğrafik alanlarda ilaç direnci durumunu göz önüne alın.
 • Malaryanın önlenmesi önemlidir.
 • Bugüne dek atovakuon ile deneyim çok azdır
Uyuz, saç biti
 • Permethrin
 • Sistemik absorbsiyon marjinal
Crohn hastalığı, ülseratif kolitis
 • Sulfasalazin
 • 5-aminosalisilik asit (5-ASA)
 • Kortikosteroidler
 • Azatioprin
 • Gebelik döneminde hastalıkta gerileme önemlidir.
 • TNF-alfa inhibitörleri ile deneyim kısıtlıdır, önerilmez
 • Kontrendike: metotreksat, mikofenolik asit, talidomid
Analjezikler ve antipiretikler
 • Parasetamol tüm gebelik döneminde ilk seçenektir ve güvenlidir.
 • Steroidal olmayan anti-enflamatuar ilaçlar: ibuprofen ilk seçenektir
 • Gebelik planlarken aşırı NSAID kullanımı fertiliteyi azaltabilir.
 • Erken gebelik döneminde aşırı kullanım, düşük riskini artırabilir.
 • Tekrarlayan NSAID kullanımı28.gebelik haftasından itibaren sonlandırılmalıdır (erken duktus arteriyozus kapanması; fetal renal fonksiyon üzerine etki)
 • COX-2 seçici NSAID gebelik döneminde kontrendikedir.
Antihiperlipidemik ajanlar
 • Gebelik döneminde veya emzirme döneminde kullanılmamalıdır
 • Kolestiramin seçilmiş vakalarda kullanılabilir (yeterli miktarda yağda çözünen vitamin aldığınızdan emin olun).
 • HMG CoA redüktaz inhibitörleri (statinler) tüm gebelik döneminde kontrendikedir.
Hipertansiyon
 • Labetalol, propranolol, metoprolol
 • Kalsiyum kanal blokörleri (nifedipine, verapamil) 2.trimesterden bu yana
 • Renin-angiotensin sistemini etkileyen ilaçlar kontrendikedir. Mümkünse, gebelik planlandığında ve en geç gebelik doğrulandığında ilaç sonlanmalıdır.
Depresyon
 • Serotonin gerialım inhibitörleri (SSRIs, SRIs)
 • Trisiklik antidepresanlar
 • İlaca bağlı belirtilere yol açabilir, bazen yeni doğanda şiddetlidir.
 • Geç dönem gebelikte dozajı kontrol edin.
 • Gebeliğin geç döneminde ilaç kullanılacaksa, pediyatriste telefon edilerek doğum hastanede yapılmalıdır.
 • Emzirme ile ilişkili olası risk vakaya göre düşünülmelidir.
İnsomni
 • Tercihen farmakolojik olmayan tedavi
 • Oksazepam ilk seçenek benzodiazepinlerdir.
 • Düzenli trankilizanlar veya hipnotiklerden kaçınılmalıdır.
Migren
 • NSAID(ayrıca bakınız analjezik ve antipiretikler)
 • Parasetamol + kodein
 • Spesifik ilaçlardan, en kapsamlı deneyim sumatriptanlardır. Olağan ilaçlar ile kriz giderilmezse kullanılabilir.
 • Tekrarlı kodein kullanımından kaçınılmalıdır.
 • Ergotamin türevleri kontrendikedir.
Mide yanması, dispepsi
 • Absorbable olmayan antasitler ve sukralfat
 • Ranitidin
 • Omeprazol, esomeprazol
 • Misoprostol kontrendikedir
Gebelikte bulantı ve kusma
 • Piridoksin
 • Proklorperazin
 • Meklozin
 • Metoklopramid
 • Zencefil B
 • Farmakolojik olmayan tedaviler tercih edilir.

Editör:Dr.Soner OĞUZ

Paylaş
Önceki İçerikÇocuklarda ishal ve kusma
Sonraki İçerikKemik Suyu