Dr. Gürsel Özer Raporlar ve İzinlere Yönelik Açıklamalarıyla Fox Tv’deydi

0

AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Gürsel Özer, raporlar ve izinlere yönelik açıklamalarıyla FOX TV’deydi.
Gürsel Özer’in bu konudaki yazılı açıklaması da medyada yer buldu:
AHEF olarak, aile hekimliğinin ülkemizde daha güçlü ve efektif uygulaması için büyük çaba harcıyoruz. Türkiye’de aile hekimliği 12. yılını geride bıraktı ancak geçen sürede hala bir yasa çıkartılamadı. 80 milyonu yakından ilgilendiren bu meslek grubu, “Aile Hekimliği Uygulama ve Ödeme Yönetmeliği” ile yönetiliyor. Ancak yönetmelikte, zaman zaman, deyim yerindeyse günü kurtarmak için yapılan değişiklikler, yeni açmazları da beraberinde getiriyor. Ücretlerimizden, izinlerimize kadar birçok hakkımız elimizden alınıyor.
Örneğin, bir önceki yönetmelikte yapılan katsayı hesaplaması değişikliğiyle aile hekimlerinin ücretlerinde % 6 oranında hak kaybı yaşandı. 2011 yılında reel maaş kaybı 3.120 TL oldu. Her yıl kademe kademe artan bu kayıp, 2016 yılında 5.151 TL’ye ulaştı ve 6 yıllık toplam kayıp 25.591 TL oldu. Konuyla ilgili çalışmamızı bakanlığımıza da sunduk ve haklı bulunduk. Şimdi gerekli düzenlemenin yapılmasını bekliyoruz.
Ve izinler..
Aile hekimlerinin en büyük çatı örgütü AHEF olarak, bir süre önce izin konusunu mahkemeye taşıdık ve yanlıştan dönülmesini sağladık. Danıştay, bizleri haklı bularak, yönetmeliğin, aile hekimlerinin izinlerini kullanmalarını engelleyen maddesinin yürütmesini durdurdu. Böylece, aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının kullanmadıkları izinlerini bir sonraki sözleşme dönemine aktarması mümkün oldu.
Fakat şimdi de yasal düzenleme yapılıncaya kadar aile hekimlerinin izin yapamaması riski oluştu. Bakanlığın gönderdiği yeni bir yazı, izin konusunu bir kez daha bilmeceye çevirdi. Bakanlık, kanunda düzenleme yapılıncaya kadar, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi çerçevesinde izin yapabileceğini açıkladı. Ama bu kez de ücret konusunda belirsizlik ortaya çıktı. Bakanlığın izinlerle alakalı yazısının atıfta bulunduğu yasaya göre, aile hekimlerinin ücretlerini alarak izne çıkması gerekmekte. Aile hekimleri de çalıştıkları gün üzerinden ödeme almaktadır ve izin günleri de çalışılan gün olarak kabul edildiği için ödemelerinde bir kesinti olmaması gerekir. Bakanlık, üst mahkemenin belirttiği sürece kanun yapmadı, yönetmelik hazırlamadı. Kanun ve yönetmelik olmadığı halde hukuki normlarla bağdaşmayacak şekilde, sadece resmi yazıyla izin günlerimiz 30 günden 20 güne düşürüldü. Aynı şekilde kadın meslektaşlarımızın süt izinleri azaltıldı. Aile hekimlerinin izinlerinin, kanunu olmadan sadece bir yazıyla düzenlenmeye çalışılması, üstüne üstlük sağlık çalışanlarına ciddi bir hak kaybı yaşatılması kabul edilemez.
Bu son örnek, birinci basamağın izin konusunun, taleplerimizin yer bulacağı şekilde hazırlanan bir kanunla düzenlemesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Böylece sadece bedenen sağlıklı bir toplumun temelini atmakla kalınmayacak, hukuk sistemiyle de dünyada örnek gösterilen bir aile hekimliği sistemi oluşturulmuş olacaktır.