Doğum Kontrol Hapları Kalp Krizi Riskini Arttırır mı?

0

Doğum Kontrol Hapı Kullanan Kadınlarda Kalp Krizi ve Felç Riski

Cochrane derleme özeti:

      İlk çıkışından beri kombine oral doğum kontrol hapları (KOK) en popüler doğum kontrol yöntemlerinden biri oldu.  Bu haplar iki tip kadınlık hormonu, östrojen ve progestagen ihtiva eder. Doğru kullanıldıklarında başarısızlık oranı (i. e. istenmeyen gebelik görülmesi) yılda yüz kadında 1’den azdır. Güvenilirliklerine rağmen oral doğum kontrol haplarının atar damarlarda kan pıhtısı oluşma (kalp krizi ve felç) riskini artırdığı bulundu. Genç kadınlarda arteryel tromboz nadir olduğu ve çok çeşitli oral kontraseptif hap mevcut olduğu için riskin boyutları belirsizdir. Dahası farklı tipte progestagenler veya farklı dozlarda östrojenin arteryel tromboz riski üzerine etkisi de bilinmiyor.

Derleme sorusu

        Bu Cochrane derlemesinde farklı tipte oral kontraseptif hapların arteryel tromboz riskini hesaplamayı hedefledik. Bunun için 50 yaş altı kadınlarda oral kontraseptif haplarla ilişkili arteryel tromboz riskini değerlendiren tüm çalışmalar için 8 Temmuz 2015 tarihinde literatürü araştırdık.

 Çalışma özellikleri

Toplam 24 çalışma üzerine yazılmış 28 makale seçim kriterlerini karşıladı.

 Ana sonuçlar

         Sonuçlarımız oral kontraseptif kullanan kadınlarda genel arteryel tromboz riskinin, kullanmayan kadınlara kıyasla 1,6 kat arttığını gösterdi. Risk progestogen tipine göre net bir değişim göstermedi. Ancak daha yüksek dozlarda östrojen olan hapları kullanan kadınlarda arteryel tromboz riskinin iki kat kadar yüksek göründüğünü bulduk. Ayrıca herhangi tipte bir oral kontraseptif hap yazmadan önce başka yan etkilerin (venöz tromboz gibi) riskini de göz önüne almak gerekiyor. Levonorgestrel ve 30 µg östrojen içeren kombine oral kontraseptif haplar muhtemelen hormonal doğum kontrolünün en güvenli formudur.

 Kanıt kalitesi

          Bu derlemedeki genel kanıt kalitesi orta derecedeydi. Çalışmaların çoğunda (28’inden 22’si) arteryel trombozlu hastalar doğru bir şekilde konfirme edildi.  Ancak sadece 4 çalışmada hastanın kullanageldiği hapın tipinin doğru olarak bildirildiği de kontrol edildi. Buna ek olarak, çalışmaların sadece yarısında arteryel trombozu olan ve olmayan hastalar arasında doğru kıyaslamaların yapıldığı güvenceye alındı. Progestagen tipi hakkındaki analizin az sayıda çalışmaya dayandığı da önemli bir gerçek.

 Yazarların kararı

          Bu meta analiz kombine oral kontraseptif kullanan kadınlarda genel arteryel tromboz riskinin 1,6 kat arttığını gösterdi. Risk > 50 µg östrojen içeren haplarla en yüksekti.  KOK kullanan kadınlarda venöz tromboz riski hakkındaki çalışmaların sonuçları ile kombine edildiğinde, öyle görünüyor ki levonorgestrel ve 30 µg östrojen içeren KOK hapları hormonal kontrasepsiyonun en güvenli oral formudur. 

 

Yazar:Roach R E J ve ark. / Güncellik: Temmuz 2015

Kaynak
http://www.kanitlar.com/single-post/2016/10/23/Do%C4%9Fum-Kontrol-Hap%C4%B1-Kullanan-Kad%C4%B1nlarda-Kalp-Krizi-ve-Fel%C3%A7-Riski
Roach RE.J., Helmerhorst FM, Lijfering WM., Stijnen T, Algra A, Dekkers OM. Combined oral contraceptives: the risk of myocardial infarction and ischemic stroke. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 8. Art. No.: CD011054. DOI: 10.1002/14651858.CD011054.pub2