Çocukta Enürezis

0

Önemli noktalar

 • Gün içi enürezisi olan tüm çocuklardan bir idrar örneğini test ediniz ve bu çocukları bir pediatriste sevk ediniz.
 • 5 yaştan itibaren nokturnal enürezisi temel bakımda tedavi ediniz (bir alarm cihazı ve geçici desmopressin ile).
 • Eğer enürezis kabızlık ile bağlantılı ise, kabızlığın tedavisi enürezisi azaltabilir 1.

Epidemiyoloji

 • 5 yaşındaki çocukların %15-20’sinde enürezis ve bu çocukların üçte ikisinde sadece nokturnal enürezis mevcuttur. 10 yaşına gelmiş çocukların %3’ünde düzenli enürezis bulunur.
 • Nokturnal enürezisin prognozu iyidir. Nokturnal enürezisi olan çocukların sadece %1’inde yetişkinlikte regüler enürezis devam eder.

Etiyoloji

 • Mesane kontrolü gelişimi genellikle 4 yaşında önce gelişen kompleks bir beceridir.
 • Mesane kontrolünde gecikmeler ve bozukluklar yaygındır. 7 yaşına gelmiş çocukların yaklaşık %10’unda en azından ara sıra enürezis bulunur.
 • Enürezis aslında psikolojik bir rahatsızlığa işaret etmez ancak mesane kontrolü dış rahatsızlıklara hassas olduğunda heyecan verici olaylar ve yaşamda değişimler hali hazırda mesane kontrolünü gerçekleştirmiş bir çocukta enürezise sebep olabilir. Enürezis bir hastalık değil bir rahatsızlık olarak adlandırılmalıdır.

Tedavinin zamanlaması

 • Nokturnal enürezis 5 yaşından küçük ya da haftada bir ya da ikiden daha fazla enürezisi olmayan çocuklarda tedavi edilmemelidir.
 • Başarılı tedavi için çocuğun kendisinin kuru kalmayı istemesi bir önkoşuldur.

Tedavi yönteminin seçilmesi

 • Birenurezis alarm cihazıtavsiye edilen yöntemdir B. Bu cihazın kullanımı hem çocuğun hem de ebeveynlerin yeteri kadar motive olmasını gerektirir.
 • Desmopressin Bdilaltı tabletleri geçici bir tedavi olarak kullanılabilir, örneğin seyahat sırasında. Tedavi akşam için maksimum 240 µg dozda başlatılabilir ve sonrasında doz minimum etkin doza ulaşılıncaya kadar haftalık olarak azaltılır.
  • Uzun süreli tedavide, eğer alarm cihazı etkili değilse ya da cihaz alarm verdiğinde çocuk uyanmıyorsa desmopressin cihaza bir alternatiftir.
  • Desmopressin alındıktan sonra çocuk, su zehirlenmesi riski sebebiyle su içmemelidir. Nazal sprey tavsiye edilmez çünkü tabletlerin kullanımı ile kıyaslandığında bunun kullanımı daha yüksek bir hiponatremi riski ile bağlantılıdır.
 • Psikoterapienürezis ciddi özgüven ya da davranış sorunları ile bağlantılı olduğunda ya da aile içindeki insan ilişkilerine ağır bir yük teşkil ettiği belirli vakalarda faydalı olabilir. Psikoterapi gerçekte enürezis için nadiren etkilidir.

Operasyon ilkesi ve bir alarm cihazının kullanımı

 • Yatağın içine ya da kıyafete yerleştirilen alarm cihazının sensoru yatak ıslandığında yüksek sesli bir alarmı tetikler.
 • Her alarm bir “öğretme fırsatı”dır: çocuk spontan işeme başladığında kalkmayı ve işemeyi durdurmayı öğrenir.
 • Alarmdan sonra ıslak kıyafetler ve çarşaflar değiştirilmelidir ancak çocuk eğer istemiyorsa tuvalete gitmek zorunda değildir. Öğrenme için aynı gece için başka bir alarm bulundurmak faydalıdır. Sonuçlar öğrenme ile ilgili olduğundan başlangıçta kuru gece olmayacaktır ancak birkaç ya da daha fazla hafta sonra olacaktır.
 • Çocuk ve ebeveynlere cihazın nasıl çalıştığını ve etkisinin neye dayandığını öğretmek önemlidir. Çocuğun hazırlıklar sırasında (yatağın yapılması ve cihazın yerleştirilmesi) yer alması tercih edilir. Alarm battaniyesi yatağın ortasına yerleştirilmelidir ve eğer mümkünse battaniyenin mümkün olduğunca erken ıslanması için çocuk vücudunun alt kısmında kıyafet olmadan uyumalıdır. Pantolona benzer bir alarm cihazı (Rapidosec®) da ayrıca piyasada bulunabilir.
 • Ebeveynler bir günlük tutmalıdır (yatak ıslandı mı, alarm çalıştı mı?)
 • Eğer alarm tedavisi 6 hafta içinde etki gösterirse bırakılır ve eğer gerekirse desmopressin kullanılır. Alarm tedavisini 4-6 ay sonra yeniden denemeğe değer.
 • Alarm cihazı en geç 3 ay sonra iade edilmelidir. İade sırasında günlük kontrol edilir ve tedaviye yanıt değerlendirilir.

Gün içindeki enüreziyi araştırmak ve tedavi etmek

 • Gün içinde enürezisi olan çocukların hepsinde bir idrar örneği (çubuk testi ve bakteri kültür) muayene edilmelidir.
 • Gün içi enürezisi uzman konsültasyonu için bir endikasyondur. Eğer vezikoüreteral reflüden şüphe ediliyorsa miksiosistografi (izotop metot ya da radyografi) ile tamamlanan renal ultrasonografi mutlaka yerine getirilmelidir.
 • Gün içi enürezisi çoğu zaman mesane eğitimi ve sistometri sonuçlarına göre oksibutinin medikasyonu ile tedavi edilebilir

Editör:Dr.Soner OĞUZ