Çin’de Geliştirilmesi hava kalitesi 3 milyon kişinin ölümüne önlenebilmektedir

0

Çin’de ulusal ölçekte hava kirliliğinin etkisi çok ilgi var olmasına rağmen, çok şehir analizi nadirdir. Yeni bir çalışma artık partikül hava kirliliği (partikül çapı <10 um veya PM şehir özgü kısa vadeli etkileri sağlamıştır 10 2010 ve 2013 yılları arasında Çin’de).

350.000 ‘den fazla ölüm Çalışma süresince kaydedildi. PM rağmen 10 ölüm birlikleri farklı şehirler arasında önemli ölçüde farklılık, araştırmacılar PM günlük mortalite ve maruziyet arasında pozitif ilişki bulduk 10 örneklenmiş şehirlerin yüzde 87 yılında. O Diğer nedenlere bağlı ölümler üzerinde yaptığımız daha Hava kirliliği nedeniyle astım ve kronik akciğer hastalığı (KOAH) gibi kardiyorespiratuvar hastalıkların ölümlerin üzerinde daha büyük bir etkiye sahip olduğu ortaya çıktı. Bu 60 yaş ve üzeri en az 60 yaş insanlardan daha partikül hava kirliliği ölüm riskinin daha yüksek oldu.

Yazma BMJ , yazarlar “benimseme ve Çin’de sıkı hava kalitesi standartlarını uygulanması muazzam bir halk sağlığı yararları hakkında getirecektir” dedi.

Onlar Çin’in PM getiren öneririz 10 20ug / m Dünya Sağlık Örgütü’nün standartlarına seviyesini 3 3 milyon erken ölümleri her yıl tasarruf sağlayacaktır.

Editör:Dr.Soner OĞUZ.