Boş Birim Cari Gider Ödemesi İle Alakalı Dava Kazanıldı – Dr. Ali Erbaş

0

 

Mahkemeden müthiş bir karar.

2 Birimli ASM’de çalışan Hekim arkadaş  boş olan birime düşen cari gider miktarını HSM’den talep ediyor. HSM bu talebi red ediyor ve Hekim arkadaş olayı mahkemeye taşıyor. Mahkeme emsal teşkil edebilecek bir karar veriyor;

Kararın özeti

  1. KARAR DEFTERİ FOTOKOPİSİ cari gider talebi için yeterlidir. (Yani HSM’lerin fatura talep etmelerine gerek yoktur)
  2. Boş birim hangi grupta ise o grubun gideri karar defteri ibrazı üzerine ödenmelidir. Asgari ödenmesi gereken tutar Tavan ücretin %50’si * İl satın alma gücü paritesi sonucu çıkan tutardır. (Daha da netleştirirsek en az sınıfsız ASM gider ödemesi kadar ödeme yapılmalıdır. )