AHEF BAŞKANLAR TOPLANTISI ANKARA’ DA YAPILDI

0

Değerli Arkadaşlar

AHEF olarak 30 Ağustos 2018 tarihinde yeni çıkacak olan ödeme ve sözleşme yönetmeliği hakkında Dr. H. Şenol ATAKAN, Dr. Sevilay SEVAL, Dr. M. Ümit IŞILDAK, Dr. Serkan KALINOMUZ, Dr. Kutbettin BAKIR, Dr. Erdoğan TOP, Dr. Kenan BAŞKAN, Dr. Hüseyin GÜNTÜRKÜN, Dr.Eyüp KALKAN, Dr. İrfan Gazi YILMAZ’ dan oluşan çalışma grubu, ödeme ve sözleşme yönetmeliği üzerinde çalışmış ve raporunu AHEF Başkanlar toplantısına sunmak üzere hazırlamıştır.

         

 

31 Ağustos 2018 günü ise AHEF’ e bağlı İl derneklerinin il başkanları veya il dernek yönetim kurulu üyelerinden olmak üzere, 42 il dernek yöneticisinin katılımıyla AHEF Başkanlar toplantısı yapılmıştır. AHEF Başkanlar toplantısına AHEF Yönetim Kurulu Başkanı Dr. H. Şenol ATAKAN’ ın açılış konuşmasıyla başlamış, daha sonra ödeme ve sözleşme yönetmeliği ile ilgili çalışma grubunun yapmış olduğu çalışma Dr. M. Ümit IŞILDAK tarafından AHEF Başkanlar toplantısına katılan İl dernek yöneticilerinin görüşüne sunulmuştur. Çalışılan tüm maddelerin üzerinden geçilmiş, AHEF Başkanlar toplantısına katılan il dernek yöneticilerinin görüşleri de alınarak, çıkacak olan ödeme ve sözleşme yönetmeliğinde ki maddeler üzerinde AHEF görüşü oluşturulmuştur. AHEF Başkanlar toplantısında tüm il başkanlarının görüşlerinin alınarak yapılan ödeme ve sözleşme yönetmeliği çalışma raporu ekte sunulmuştur.

                             

 

Çalışma raporu iki bölümde hazırlanmıştır. İlk bölümde “Bakanlığın şu anda çalıştığı değişiklik ve eklemelerle ilgili rapor”, ikinci bölümde ise “daha önce AHEF tarafından hazırlanan ve önerilerini içeren rapor” şeklinde olmuştur.

ÇALIŞMA 1 (1)

ÇALIŞMA 2

       

 

Çalışma raporları hafta sonuna kadar tüm aile hekimlerinin görüşüne açılmıştır. Gelen geri bildirimlerle son hali verilip haftaya bakanlığa gönderilecektir.

01 Eylül 2018 günü yapılan toplantıda, çıkacak olan ödeme ve sözleşme yönetmeliği hakkında isteklerimizin gerçekleşmemesi durumunda yapılacak eylem planlarının görüşülmesi için AHEF Başkanlar toplantısına katılan il dernek yöneticilerimize söz verilmiş ve eylem planları konuşulmuştur.

    

Ayrıca 01 Eylül 2018 tarihinde AHEF olarak Sağlıkta Şiddet ve Hak Kayıplarımız konusunda bir basın açıklaması yapılmıştır.

CNNTürk-AnaHaber

AHEF için ve aile hekimleri için çalışmaya devam edeceğiz..

Saygılarımızla

Dr. Hakan UZUN

AHEF Genel Sekreteri